Artikkelit

  • Millainen jumalanpalvelus on hoitava? Jumalanpalvelusta voidaan tarkastella monesta näkökulmasta. Jumalanpalvelus voi olla esimerkiksi julistava, opettava tai kasvattava. Se voi olla musiikillinen, draamallinen tai elämyksellinen. Nämä näkökulmat eivät ole toisilleen vastakkaisia tai toisiaan poissulkevia. Tämän artikkelin kysymyksenasettelu on, millainen jumalanpalvelus on hoitava. Hoitavaan jumalanpalvelukseen pätevät monet samat periaatteet kuin sielunhoitoon. Sielunhoitohan pyrkii auttamaan ihmistä mielen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Tällaista voi kohtuudella ...
  • Humppakylän huvitukset eli mitä pieni pitäjä ja seurakunta tarjoavat ikääntyville Kirjoitin artikkelin aikoinaan Diakonia-lehteen alkuvuodesta 2013. Kun aloin päivittää tietoja, huomasin monen asian muuttuneen. Halusin kirjoittaa muutokset näkyviin. Kun vuonna 2012 kerroin muuttaneeni Humppilaan, useimmat reagoivat sanomalla Humppilan Lasi. Helsinki-Pori-valtatien varressa olevat turistirysät ovat se, mitä ihmiset tästä paikkakunnasta parhaiten muistavat. Humppila sijaitsee Lounais-Hämeessä valtateiden 2 ja 9 risteyksessä. ...
  • Palloilua ja kulttuuria Oulun seudulla asuu paljon lapsia ja nuoria. Valtaosa heistä voi hyvin, mutta huonosti voiva osa lapsista ja nuorista tarvitsee monenlaista tukea. Suomalaiset lapset viettävät yksin aikaa enemmän kuin missään muualla maailmassa. Yksinololla ja harrastamattomuudella on suora yhteys lasten ja nuorten pahoinvointiin ja syrjäytymisvaaraan. Tämä toimi lähtökohtana Oulussa vuonna 2012 käynnistyneelle STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) ...
  • ”HUOMAAMATTA SITÄ TEKEE”, Palveluohjaus diakoniatyössä Mitä palveluohjaus on diakoniatyössä ja mitä kokemuksia diakoniatyöntekijöillä on palveluohjauksesta, osana muuta diakoniatyötä? Nämä olivat Jaana Inberin ja Niina Peltomaan Porin diakonia-ammattikorkeakoulussa tehdyn opinnäytetyön tutkimuskysymykset. Tutkimuspainotteinen, lähestymistavaltaan kvalitatiivinen opinnäytetyö tehtiin Porin Evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän toimeksiannosta. Yhteyshenkilöinä toimivat diakoniasihteeri Ulla Kallio ja diakoniatyöntekijä Heli Lukka. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten diakoniatyöntekijät näkevät ja kokevat palveluohjauksen työssään, ja tarkoituksena ...
  • Suomen lapset uuteen säätykiertoon? Kuva tämän päivän lapsuudesta on rosoinen ja moninainen. Teemme paluuta sellaiseen Suomeen, josta jo luultiin päästävän pois. Lapsen elämää ja koulutusta määrittelee taas suuresti se, mihin perheeseen ja mille paikkakunnalle hän syntyy, varoittaa Tuomas Kurttila. Suuri osa Suomen lapsista voi hyvin. Mutta huonosti voivien vähemmistö voi yhä huonommin. Eriarvoistuminen etenee. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on kiinnittänyt huomiota kasvaviin ...
  • Tutkimus vaikuttavan diakoniatyön perustana Diakonian tutkijat ovat määritelleet diakonian tutkimuksen tehtäviksi nostaa esille diakoniassa havaittua hätää, kehittää diakoniatyön ammattikäytäntöjä sekä tarjota diakoniatyöntekijöille työn kehittämisen välineitä. Diakonian tutkimuksen tehtävämäärittelyillä vaikuttaa olevan vahva yhteys diakonian käytäntöihin. Kun käytännön työstä syntyvät havainnot ja kysymykset motivoivat diakonian tutkimusta, on tärkeää pohtia, mikä on tutkimuksen suhde diakoniatyöhön. Tarkastelen seuraavassa, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia tutkimus ...
  • Vakaumus mielenterveyden tukena Kasvatuksen ja elämänsattumusten myötä psyykemme syvärakenteisiin muovautuu kullekin omanlainen ideologinen elämänselitys. Osa omaksumistamme uskomuksista on sellaisia, että ne kantavat meitä hädän hetkellä, osa sellaisia, että ne painavat meitä alaspäin kohti pelkoa ja ahdistusta. Vakaumus voi siis yhtäältä olla minuuden kasassa pysymistä tukeva turvarakennelma, mutta se voi olla myös aikuisuutta ja itsenäisyyttä murentava haitallinen uskomusjärjestelmä. Elämänmullistusten keskellä ...
  • Hengellisen hoitotyön kehittäminen liikkeessä Hengellisyyden ja terveyden vuorovaikutuksellinen suhde on tunnustettu lähes kaikissa kulttuureissa ja uskomusjärjestelmissä vuosisatojen ajan. Valistusajalla terveystieteellisessä ajattelussa siirryttiin kuitenkin dikotomiseen ajatteluun, jossa ihmisen kehon ja hengen hoitaminen erotettiin toisistaan. Tällä dikotomialle on sittemmin perustunut sekä länsimaisen lääketieteen että osittain myös hoitotieteiden paradigmat. Viimeaikoina olemme saaneet kuitenkin havaita uudenlaista positiivista liikettä kohti kokonaisvaltaista terveyskäsitystä terveystieteellisten toimijoiden parissa. ...
  • Sielunhoidon aikakauskirja 2018 on julkaistu Sielunhoidon aikakauskirja verkossa jatkaa aikaisemmin ilmestyneen Sielunhoidon Aikakauskirjan perinnettä. Sielunhoidon aikakauskirja sisältää erilaisia artikkeleita koskien kirkon piirissä tehtävää sielunhoitotyötä. Kirjoituksissa pohditaan ammatillisuutta, kohtaamisessa syntyviä prosesseja ja erilaisia kokemuksia sielunhoidosta. Kirjoittajat ovat sielunhoitotyön ja ihmissuhdetyön ammattilaisia. https://sielunhoidonaikakauskirja.fi/
  • Mitä palovaroitin kertoo asumisestamme ja elämisestämme Palovaroittimien pitäisi olla suomalaisessa kodissa arkipäiväisiä kapineita. Ne ovat vähään tyytyväisiä. Riittää, että palovaroitinten paristot testataan muutaman kerran vuodessa testinappulaa painamalla. Paristot vaihdetaan kerran vuodessa. Siinäpä oikeastaan kaikki. Mutta nuo pienet, toisinaan punaista silmäänsä vilkuttavat vempeleet, kertovat suomalaisesta elämästä ja asumisesta yllättävän paljon.  Liki kymmenen vuoden ajan kaupallisilla radioasemilla pyöri Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tietoisku, joka muistutti ...