Artikkelit

  • Vakaumus mielenterveyden tukena Kasvatuksen ja elämänsattumusten myötä psyykemme syvärakenteisiin muovautuu kullekin omanlainen ideologinen elämänselitys. Osa omaksumistamme uskomuksista on sellaisia, että ne kantavat meitä hädän hetkellä, osa sellaisia, että ne painavat meitä alaspäin kohti pelkoa ja ahdistusta. Vakaumus voi siis yhtäältä olla minuuden kasassa pysymistä tukeva turvarakennelma, mutta se voi olla myös aikuisuutta ja itsenäisyyttä murentava haitallinen uskomusjärjestelmä. Elämänmullistusten keskellä ...
  • Hengellisen hoitotyön kehittäminen liikkeessä Hengellisyyden ja terveyden vuorovaikutuksellinen suhde on tunnustettu lähes kaikissa kulttuureissa ja uskomusjärjestelmissä vuosisatojen ajan. Valistusajalla terveystieteellisessä ajattelussa siirryttiin kuitenkin dikotomiseen ajatteluun, jossa ihmisen kehon ja hengen hoitaminen erotettiin toisistaan. Tällä dikotomialle on sittemmin perustunut sekä länsimaisen lääketieteen että osittain myös hoitotieteiden paradigmat. Viimeaikoina olemme saaneet kuitenkin havaita uudenlaista positiivista liikettä kohti kokonaisvaltaista terveyskäsitystä terveystieteellisten toimijoiden parissa. ...
  • Sielunhoidon aikakauskirja 2018 on julkaistu Sielunhoidon aikakauskirja verkossa jatkaa aikaisemmin ilmestyneen Sielunhoidon Aikakauskirjan perinnettä. Sielunhoidon aikakauskirja sisältää erilaisia artikkeleita koskien kirkon piirissä tehtävää sielunhoitotyötä. Kirjoituksissa pohditaan ammatillisuutta, kohtaamisessa syntyviä prosesseja ja erilaisia kokemuksia sielunhoidosta. Kirjoittajat ovat sielunhoitotyön ja ihmissuhdetyön ammattilaisia. https://sielunhoidonaikakauskirja.fi/
  • Mitä palovaroitin kertoo asumisestamme ja elämisestämme Palovaroittimien pitäisi olla suomalaisessa kodissa arkipäiväisiä kapineita. Ne ovat vähään tyytyväisiä. Riittää, että palovaroitinten paristot testataan muutaman kerran vuodessa testinappulaa painamalla. Paristot vaihdetaan kerran vuodessa. Siinäpä oikeastaan kaikki. Mutta nuo pienet, toisinaan punaista silmäänsä vilkuttavat vempeleet, kertovat suomalaisesta elämästä ja asumisesta yllättävän paljon.  Liki kymmenen vuoden ajan kaupallisilla radioasemilla pyöri Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tietoisku, joka muistutti ...
  • Mielenterveystaidot osana seurakunnan nuorisotyötä Kasvatustyön ydintä on nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen. Tämä tarkoittaa myös nuoren mielenterveyden vahvistamista, kuten arjen taitojen oppimista ja kykyä huolehtia itsestä sekä tunne- ja sosiaalisten taitojen kehitystä. Nuorisotyö tarjoaa onnistuessaan nuorten elämään aikuisten läsnäoloa, turvallisuutta ja arvokkaita kohtaamisia. Rippikoulutyö ja seurakuntien nuorisotyö tarjoaa mahdollisuuksia vahvistaa lasten ja nuorten itseluottamusta ja henkistä hyvinvointia. Mielenterveys on hyvinvoinnin ...
  • Ruumiin teologiassa Sana tulee lihaksi Kristinuskon puhuttelevissa peruskertomuksissa on lihaa ja verta, hikeä ja kyyneleitä. Lihaksi tullut Jumala on verrattomasti konkreettisempi ja verevämpi kuin filosofien kammioissaan kehittelemät teoriat henkisestä todellisuudesta. Miksi ihmisen ruumiillisuuden luonteva kohtaaminen on kuitenkin ollut kirkossa niin vaikeaa? Raamatun tarinoissa on vahva fyysinen lataus Jumala syntyy nuoresta naisesta eläinten suojaan kertomuksessa, jonka aistivoimaisiin yksityiskohtiin ihmiset kykenevät yhä yli 2000 ...
  • Vapautuksen teologisia teesejä suomalaiseen ihmisoikeuskeskusteluun Diakonian tutkimuksen seura palkitsee vuosittain yhden ansioituneen diakoniaa käsittelevän opinnäytetyön Sivellin-palkinnolla. Tänä vuonna se myönnettiin Petrina Laineen ja Katja Vilponiemen työlle Vapautuksen teologiaa verkossa: Raportti kirkon ihmisoikeusteologiaa puolustavien teesien synnystä. Keväällä ja kesällä 2017 Helsingin rautatientorilla oli leiriytyneenä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä osana Right to live -mielenilmausta. Yhteiskunnallinen tilanne nosti aktiivista keskustelua ihmisoikeuksien toteutumisesta. Tähän ...
  • Selitä yksi vaikea sana selkokielellä joka päivä! Kirkko on tehnyt paljon työtä selkokielen lisäämiseksi. Kirkossa on selkokielisiä messuja ja selkokieliset verkkosivut. Kirkon selkotyön asiantuntija on Riitta Kuusi. Nyt hän jää eläkkeelle. Mutta selkotyö kirkossa jatkuu. Mikä kirkon selkotyössä on ollut tärkeää? Ihmiset, jotka tarvitsevat tukea kielen ymmärtämiseen. Se, että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus lukea ja kuulla, mitä Raamatussa sanotaan. Tai mikä on tärkeää kristinuskossa. Tai mitä kirkko tarjoaa ihmisille, jotka eivät ymmärrä yleiskieltä. Vuoden pakolaisnainen ...
  • Raamatun vanhuskäsitys Raamattu alkaa kertomuksilla elämän syntymisestä. Mutta jo Gen. 2. kerrotaan elämän päättymisestä. ”… sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma.” Elämän päättyminen kuvataan väärän valinnan seurauksena. Toisenlaisen kuvan kuolemasta, ja kuvan vanhuudesta, antaa Gen. 25:8  ”Sitten hän kuoli rauhallisen vanhuuden jälkeen korkeassa iässä ja elämästä kyllänsä saaneena, ja hänet otettiin isiensä luo.” Vanhuuden ajatellaan olevan aikaa, ...
  • Kirkko hyvinvointiyhteiskunnan jälkeisessä yhteiskunnassa Hyvinvointiyhteiskunnassa on paljon valmista. Kirkon tehtävän keskiössä ei voi olla enää hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen tai sen valuvikojen paikkaaminen. Täydellistä ja aukotonta hyvinvointiyhteiskuntaa ihmiset eivät onnistu rakentamaan. Ihmisten rakentamassa, hyvässäkin järjestelmässä on aina puutteita. Kirkko voi nostaa esille ja osoittaa kohtia, joissa on turvaverkossa puutteita tai julkisessa järjestelmässä eettisiä epäkohtia. Voiko kirkon itseymmärrys tulla lähemmäksi kansalaisyhteiskuntaa, jossa ...