Artikkelit

  • Usko vapaasti Usko vapaastiUskonnonvapaus on aina ajankohtainen asia. Nykyisessä uskonnonvapauslaissa korostetaan uskonnonvapauden positiivista puolta, vapautta uskoa tai olla uskomatta. Mediakeskustelussa uskonnonvapauden negatiivinen puoli nousee usein esille, kun uskonnon julkisuus ja näkyvyys kyseenalaistetaan. Maailmanlaajuisesti uskonnonvapausloukkauksia tapahtuu koko ajan. Usein ne ovat osana poliittisia linjanvetoja tai sellaisia kulttuurisia ja sosiaalisia virtauksia, jotka näkevät uskonnon uhkana.    Uskonnonvapauden tilanne maailmassa vaihtelee suuresti. ...
  • Saavutettavuus ja selkokieli verkkopalveluissa Saavutettavuus ja selkokieli verkkopalveluissaSaavutettavaa sivustoa pystyy käyttämään lähes kuka tahansa – vammoista ja toimintarajoitteista riippumatta. Saavutettava verkkosivusto lisää siis yhdenvertaisuutta. Tällä hetkellä suurin osa verkkosivustoista ei täytä hyvälle saavutettavuudelle asetettuja vaatimuksia. Tällaisten verkkosivustojen käyttäminen on monelle hyvin hankalaa tai jopa mahdotonta. Tietoisuus saavutettavuudesta on kasvussa. Huhtikuussa 2019 tullut laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta asettaa saavutettavuusvaatimuksia julkisen puolen ja julkisella rahoituksella ...
  • Voimaannuttavan kaupunkidiakonian tehtävänkuvausta laatimassa Voimaannuttavan kaupunkidiakonian tehtävänkuvausta laatimassaMalmin seurakunnassa Helsingissä on helmikuussa 2019 käynnistynyt kaksivuotinen “Diakonia kansalaisvaikuttamisen tukena” -projekti. Ennen projektin varsinaista käynnistymistä on kuitenkin jo tehty paljon: kirjoitettu projektisuunnitelma, haettu rahoitusta, rekrytoitu työntekijää, reagoitu työpaikkailmoitukseen, haastateltu, sovittu erilaisista käytännön asioista uuden työn aloittamisen suhteen. Elina: Keväällä 2018 kirjoitin projektihakemuksen hankkeelle, jonka työnimenä oli Diakonia kansalaistoiminnan ja kansalaisvaikuttamisen tukena. Oma esimieheni piti projektia ...
  • Rippikoulu voi olla uusi mahdollisuus Rippikoulu voi olla uusi mahdollisuusLuottamus edellyttää kokemusta yhteydestä ja osallisuudesta. Ihminen syntyy yhteyteen toisten kanssa ja tarvitsee sitä. Yksinäisyys voi tuntua pahemmalta kuin fyysinen kipu. Joka viides suomalainen lapsi ja nuori kertoo olevansa yksinäinen. Heistä kymmenen prosenttia kokee olleensa yksinäisiä pitkään, yli vuoden ajan. Yksinäinen lapsi ja nuori kaipaa ystävää, joka pitäisi juuri häntä tärkeänä – ja kärsii tiedosta, ettei ...
  • Simple Church – Yksinkertainen kirkko Simple Church – Yksinkertainen kirkkoYksinkertainen kirkko on nimensä mukaisesti yksinkertainen tapa kokoontua Raamatun ja rukouksen äärelle. Muun muassa Lontoon hiippakunta Englannin kirkossa pyrkii tietojeni mukaan synnyttämään sata Simple Church -ryhmää lähivuosien aikana, osana muuta seurakuntatoimintaa. Tavoitteena on, että ihmiset saisivat osallistua Raamatun lukemiseen ja pohtimiseen sekä rukoukseen, joita voidaan hyvällä syyllä pitää osana seurakunnan ydintä. Vaikka väite voi tuntua yllättävältä ...
  • Itsemurha koskettaa meitä kaikkia Itsemurha koskettaa meitä kaikkiaItsemurhista ajatellaan helposti, että kyseessä on eräänlainen ääri-ilmiö. Itsemurhan tekijän oletetaan elävän yhteiskunnan marginaalissa ja olevan epätoivoinen henkilö. Itsemurhia tapahtuu kuitenkin yllättävän paljon. Itsemurha ei ole myöskään vain yhden ihmisen teko, vaan se vaikuttaa monella tasolla. Tekijän välittömässä vaikutuspiirissä ovat omaisten ja läheisten suuri joukko. Itsemurhalla on vaikutuksensa sillä paikkakunnalla, missä se tapahtuu. Tieto leviää ...
  • Kuulumisia Tarinoiden maasta Kuulumisia Tarinoiden maastaKirkon syrjäytymisen ehkäisyn määrärahoilla tuettu Tarinoiden maa -toimintamalli ja siihen liittyvän Tarinamaton kehittäminen alkoivat Tampereen seurakuntayhtymän erityisdiakoniassa vuonna 2013. Vuosien aikana työtä on edistänyt vaihtuva ja laaja ammattilais- ja vapaaehtoisverkosto. Alkuaan toiminta suunniteltiin lisätueksi ja arjen vakauttajaksi erityisen vaikeissa elämäntilanteissa olevien lasten vertaistukitoimintaan. Ryhmiin osallistui rikostaustaisten perheiden lapsia, joilla oli tarve käsitellä perheen tai läheisen ...
  • Riparilaiset tuovat virtaa vanhustenleireille Riparilaiset tuovat virtaa vanhustenleireilleTulevan kesän rippikoulut ovat olleet seurakunnissa työn alla. Palasin mielessäni vuoteen 2008 ja niihin mietteisiin joita kirjasin ylös vuonna 2013. Reilut neljä vuotta sitten jaoimme Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan rippikoulujen diakoniatunteja. Elokuun alussa oli tulossa tilanne, että kaupunkirippikoulun kohdalla ei löytynyt oppituntien pitäjää. Oli kesälomia, eläkeikäistenleiri, vastaanotot ja taisipa joku diakoniatyöntekijä olla rippileirillä opettajanakin. Tuolloin heräsi ajatus, että ...
  • Elämän rajalla Elämän rajallaMitä elämän ja kuoleman rajalla oleva ihminen tarvitsee? Sairaalamuusikko Anna Brummer on toiminut neljä vuotta freelance-sairaalamuusikkona Terhokodissa ja Suursuon sairaalassa (saattohoidon ja palliatiivisen hoidon osastoilla) Helsingissä. Hän lähestyy kuoleman ja luopumisen tematiikkaa sairaalamuusikon näkökulmasta. Esitys perustuu hänen kokemuksiinsa ja potilaiden kohtaamisesta. Jaana Taskinen on ohjannut kokemusten pohjalta vahvasti musiikillisen esityksen, jossa Anna Brummer esittää itseään ja ...
  • Vaikuttavuus – osa arkea Vaikuttavuus – osa arkeaVaikuttavuus määrittää ihmisten odotuksia siitä, mistä hyvä palvelu, toimiva interventio tai onnistunut auttaminen muodostuu. Vaikuttavuustiedon mahti ulottuu lähes kaikkialle, kuten työelämään, kuluttajuuteen, terveyteen, hyvinvointiin ja arjen päätöksiin. Myös kirkon toimintamuotoihin vaikuttavuuden kysymykset näyttävät tulleen jäädäkseen. Vaikuttavuuden tietotalous    Vaikuttavuuden arvioinnin todetaan nykyisin olevan osa ihmisten arkea. Vaikuttavuuden käsitteen läpimurto tapahtui palvelujärjestelmässä 1980-luvulla tulosohjauksen käyttöönoton yhteydessä. Vaikuttavuuden arvioinnin vaatimukset ...