Artikkelit

  • Vapautuksen teologisia teesejä suomalaiseen ihmisoikeuskeskusteluun Diakonian tutkimuksen seura palkitsee vuosittain yhden ansioituneen diakoniaa käsittelevän opinnäytetyön Sivellin-palkinnolla. Tänä vuonna se myönnettiin Petrina Laineen ja Katja Vilponiemen työlle Vapautuksen teologiaa verkossa: Raportti kirkon ihmisoikeusteologiaa puolustavien teesien synnystä. Keväällä ja kesällä 2017 Helsingin rautatientorilla oli leiriytyneenä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä osana Right to live -mielenilmausta. Yhteiskunnallinen tilanne nosti aktiivista keskustelua ihmisoikeuksien toteutumisesta. Tähän ...
  • Selitä yksi vaikea sana selkokielellä joka päivä! Kirkko on tehnyt paljon työtä selkokielen lisäämiseksi. Kirkossa on selkokielisiä messuja ja selkokieliset verkkosivut. Kirkon selkotyön asiantuntija on Riitta Kuusi. Nyt hän jää eläkkeelle. Mutta selkotyö kirkossa jatkuu. Mikä kirkon selkotyössä on ollut tärkeää? Ihmiset, jotka tarvitsevat tukea kielen ymmärtämiseen. Se, että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus lukea ja kuulla, mitä Raamatussa sanotaan. Tai mikä on tärkeää kristinuskossa. Tai mitä kirkko tarjoaa ihmisille, jotka eivät ymmärrä yleiskieltä. Vuoden pakolaisnainen ...
  • Raamatun vanhuskäsitys Raamattu alkaa kertomuksilla elämän syntymisestä. Mutta jo Gen. 2. kerrotaan elämän päättymisestä. ”… sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma.” Elämän päättyminen kuvataan väärän valinnan seurauksena. Toisenlaisen kuvan kuolemasta, ja kuvan vanhuudesta, antaa Gen. 25:8  ”Sitten hän kuoli rauhallisen vanhuuden jälkeen korkeassa iässä ja elämästä kyllänsä saaneena, ja hänet otettiin isiensä luo.” Vanhuuden ajatellaan olevan aikaa, ...
  • Kirkko hyvinvointiyhteiskunnan jälkeisessä yhteiskunnassa Hyvinvointiyhteiskunnassa on paljon valmista. Kirkon tehtävän keskiössä ei voi olla enää hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen tai sen valuvikojen paikkaaminen. Täydellistä ja aukotonta hyvinvointiyhteiskuntaa ihmiset eivät onnistu rakentamaan. Ihmisten rakentamassa, hyvässäkin järjestelmässä on aina puutteita. Kirkko voi nostaa esille ja osoittaa kohtia, joissa on turvaverkossa puutteita tai julkisessa järjestelmässä eettisiä epäkohtia. Voiko kirkon itseymmärrys tulla lähemmäksi kansalaisyhteiskuntaa, jossa ...
  • SARAH (Social Activities in Rural Area for Hidden People) Sarah-projekti on Saksan, Unkarin, Viron ja Suomen yhteistyöprojekti, joka aloitti toimintansa syyskuun puolessa välissä. Hankkeella on Erasmus-rahoitus vuosille 2018–2019. Hankkeen kärkenä on sosiaalisen syrjäytymisen ehkäiseminen harvaan asutuilla seuduilla. Mukaan on kustakin maasta kutsuttu neljä asiantuntijaa. Johtoryhmä, johon kuuluu yksi henkilö jokaisesta maasta, suunnittelee kolme konferenssia, joissa jaetaan muun muassa opittua ja keskustellaan mekanismeista ja lähestymistavoista, ...
  • Rakas risti Jumala on kuljettanut minua ihmeellisiä polkuja. Niin ihmeellisiä, ettei minulla ole mitään mahdollisuuksia epäillä Jumalan armoa tai rakkautta syntisiä ja niin monin tavoin heikkoja ja vajavaisia ihmisiä kohtaan. En olisi mitenkään voinut itse suunnitella tai kulkea niitä polkuja, joille olen kutsuttu ja johdatettu. Jumala voi kutsua työhönsä kenet vaan, mistä vaan ja milloin vaan tahtoo. ...
  • Nuoret ja diakoniatyö Millaisia ajatuksia otsikko sinussa herättää? Selasin 2010-luvulla ilmestyneitä suomenkielistä diakoniaa tai diakoniatyötä käsitteleviä teoksia ja oppikirjoja ja etsin, mitä niissä mainitaan nuorista ja rippikoulusta. Tulos on melko laiha.  Vuonna 2012 ilmestyneessä diakoniatyön oppikirjassa on alaotsikko rippikoulutyöstä ja lyhyt kappale, joka käsittelee diakoniatyöntekijän roolia rippikoulussa. Diakonian käsikirjassa avataan diakoniakasvatus-termiä lyhyesti, mutta siinä yhteydessä ei varsinaisesti puhuta ...
  • Yhdenvertaisuus – ihmisoikeuksien sanomattomat hierarkiat Kirkon ihmisoikeusfoorumi 2018 Paikka: Kirkon talo, Eteläranta 8, Helsinki Aika: 23.11.2018 klo 13-16 Ihmisoikeudet ovat nousseet uudella tavalla julkiseen keskusteluun. Samalla lähestyy hetki, jolloin juhlistetaan YK:n ihmisoikeuksien 70-vuotista historiaa. Samaan ajankohtaan sijoittuu myös kirkon uuden ihmisoikeuskäsikirjan julkistaminen. Kirkon ihmisoikeusfoorumi keskittyy kysymykseen yhdenvertaisuudesta. Keiden osalta ja milloin ihmisoikeudet toteutuvat? Miksi toisten ihmisoikeudet näyttävät toteutuvan toisia kattavammin? Onko syntynyt ihmisoikeuksien sanomattomia ...
  • Porkkanatkin on oranssisempia kun yhdessä syö! Porissa Yhteinen keittiö toimii nimellä SeuRaKööki. Maanantaisin on tarjolla hyvää seuraa ja aamupalaa ja keskiviikkoisin sekä perjantaisin lounasta Porin seurakuntayhtymän Tukikeskuksessa. SeuRaKööki on ollut toiminnassa vasta 2,5 kuukautta, mutta kävijöitä on ollut jo runsaasti. SeuRaKöökin ruoan valmistavat Kimmo Salmivala ja Helena Liemola. Aamupalan hinta on 1,5 € ja lounaan 3 €. Helena Liemola työskentelee SeuRaKöökissä kolmena ...
  • Saavutettavuus pienessä seurakunnassa Ensiksi on syytä kerrata, mistä saavutettavuudessa oikein on kyse. Saavutettavuuden ehkä ymmärtää paremmin kuin sanaparin Kirkko kaikille. Samasta asiasta on pohjimmiltaan silti kyse. Käsitteitä saavutettavuus ja esteettömyys käytetään usein toistensa synonyymeina kertomassa tuotteen tai palvelun yhdenvertaisesta ja helposta lähestyttävyydestä (Wikipedia). Saavutettavuus tarkoittaa kirkossa kaikkien mahdollisuutta osallistumiseen ja osallisuuteen riippumatta ihmisten erilaisista ominaisuuksista. Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. ...