Artikkelit

  • Kasvupuhetta KasvupuhettaTässä kiivaassa yhteiskunnan ja työelämän muutoksessa ei ole itsestään selvyys päästä kasvamaan ja juurtumaan kirkon työhön. Millaista voisi olla ”kasvupuhe”, jolla voimme auttaa toisiamme ja erityisesti uusia työntekijöitä kehittymään oman alansa ammattilaisina? Miten seurakunnissa tuetaan ammatillista kasvua ja hiljaisen tiedon siirtymistä? Löytyykö aikaa, halua ja taitoa ammatilliseen kasvuun ohjaavaan esimiestyöhön? Mitä pitäisi tapahtua, että niin ...
  • Mielen häiriöt ja läheisten tukeminen Mielen häiriöt ja läheisten tukeminenPsyykkiset vaikeudet ja sairaudet ovat merkittävä kuormitustekijä yhteisöissämme ja yhteiskunnassamme.  Mielen häiriöt koskettavat aina vaikeuksien kanssa kamppailevien lisäksi myös heidän läheisiään sekä lähiyhteisöään. Tuoreimpien tutkimusten mukaan yli 40 % sairastuneen perheenjäsenistä kärsii jossain vaiheessa elämäänsä masennuksesta ja jos puoliso sairastaa, terveen aviopuolison sairastuvuus on vielä korkeampi. Suhteutettuna koko Suomen väestöön voidaan karkeasti arvioiden todeta, että ...
  • D-day – diakonian viran päivä D-day – diakonian viran päivä Diakonian viran päivänä tuodaan esiin diakonian virkaa, virkaan vihkimystä, vihkimyksen merkitystä kirkolle ja virkaan vihityille. Päiväksi on valittu Diakoniatyöntekijöiden liiton toimesta Suomen kirkon ensimmäiseksi diakonissaksi vihityn Matilda Hoffmanin vihkimyspäivän 1.9.1872 mukaisesti syyskuun 1. päivää lähinnä oleva arkipäivä. Tänä vuonna D-day kutsuu 2.9. virkaan vihittyjä ja kirkon tehtävissä palvelevia käyttämään vihreää virkapaitaa tai diakonissan pukua. Paikallisesti ...
  • Voimaannuttavaa diakoniaa kehitetään verkostoissa Voimaannuttavaa diakoniaa kehitetään verkostoissa”Vantaalla diakoniatyöntekijöillä on riittävästi vapautta tehdä työtä ja kokeilla uusia asioita. Meidän ammattitaitoamme arvostetaan hyvin haastavassa toimintaympäristössä”, kiittää yhteisen seurakuntatyön diakonian esimiehenä toimiva Katri Valve. ”Palvelemme kaikkia vantaalaisia, emme vain seurakuntalaisia. Siksi meidän tehtävämme on vaikuttaa kaikenlaisissa verkostoissa”, kiteyttää Katri Valve työnäkynsä. Hän toimii Vantaan seurakuntayhtymän yhteisen diakonian esimiehenä, johtavana diakonia ja yhteiskuntatyön asiantuntijana. Koordinointi ja kehittäminen sekä yhteistyö ...
  • Mitä vanhus tarvitsee? Mitä vanhus tarvitsee?Vanha sukulaiseni makasi vuoden ennen kuolemaansa sairaalan pitkäaikaisosastolla. Kävin katsomassa häntä säännöllisesti ja samalla näin, miten vanhuksia hoidettiin kyseisellä osastolla. Toisaalta oli hienoa, että sedän itsemääräämisoikeutta kunnioitettiin. Jos hän ei halunnut nousta sängystä, häntä ei siihen pakotettu. Osastolla ei myöskään syötetty, jos potilas ei halunnut.  Välillä jäin kyllä miettimään, missä menee raja itsemääräämisoikeuden rikkomisen ja ...
  • Inhimillisyyden kohtaamista opettelemassa Inhimillisyyden kohtaamista opettelemassaKeväällä 2010 olin mukana noutamassa ”esimerkillisen työllistäjän” palkintoa. Palkinnon myönsi Vammaisten työllistämisen edistämissäätiö (VATES) ja syynä se, että silloinen työnantajani, Kolarin seurakunta, oli puolisen vuotta aiemmin valinnut minut, sokean papin, seurakuntapastorikseen. Lähdin palkinnonhakuun ristiriitaisin ajatuksin. Kyselin itseltäni, elämmekö todella maailmassa, jossa myönnetään erikseen palkinto siitä, että kirkossa uskalletaan hyväksyä inhimillisyys sen eri muodoissaan. Eikö tämän ...
  • Usko vapaasti Usko vapaastiUskonnonvapaus on aina ajankohtainen asia. Nykyisessä uskonnonvapauslaissa korostetaan uskonnonvapauden positiivista puolta, vapautta uskoa tai olla uskomatta. Mediakeskustelussa uskonnonvapauden negatiivinen puoli nousee usein esille, kun uskonnon julkisuus ja näkyvyys kyseenalaistetaan. Maailmanlaajuisesti uskonnonvapausloukkauksia tapahtuu koko ajan. Usein ne ovat osana poliittisia linjanvetoja tai sellaisia kulttuurisia ja sosiaalisia virtauksia, jotka näkevät uskonnon uhkana.    Uskonnonvapauden tilanne maailmassa vaihtelee suuresti. ...
  • Saavutettavuus ja selkokieli verkkopalveluissa Saavutettavuus ja selkokieli verkkopalveluissaSaavutettavaa sivustoa pystyy käyttämään lähes kuka tahansa – vammoista ja toimintarajoitteista riippumatta. Saavutettava verkkosivusto lisää siis yhdenvertaisuutta. Tällä hetkellä suurin osa verkkosivustoista ei täytä hyvälle saavutettavuudelle asetettuja vaatimuksia. Tällaisten verkkosivustojen käyttäminen on monelle hyvin hankalaa tai jopa mahdotonta. Tietoisuus saavutettavuudesta on kasvussa. Huhtikuussa 2019 tullut laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta asettaa saavutettavuusvaatimuksia julkisen puolen ja julkisella rahoituksella ...
  • Voimaannuttavan kaupunkidiakonian tehtävänkuvausta laatimassa Voimaannuttavan kaupunkidiakonian tehtävänkuvausta laatimassaMalmin seurakunnassa Helsingissä on helmikuussa 2019 käynnistynyt kaksivuotinen “Diakonia kansalaisvaikuttamisen tukena” -projekti. Ennen projektin varsinaista käynnistymistä on kuitenkin jo tehty paljon: kirjoitettu projektisuunnitelma, haettu rahoitusta, rekrytoitu työntekijää, reagoitu työpaikkailmoitukseen, haastateltu, sovittu erilaisista käytännön asioista uuden työn aloittamisen suhteen. Elina: Keväällä 2018 kirjoitin projektihakemuksen hankkeelle, jonka työnimenä oli Diakonia kansalaistoiminnan ja kansalaisvaikuttamisen tukena. Oma esimieheni piti projektia ...
  • Rippikoulu voi olla uusi mahdollisuus Rippikoulu voi olla uusi mahdollisuusLuottamus edellyttää kokemusta yhteydestä ja osallisuudesta. Ihminen syntyy yhteyteen toisten kanssa ja tarvitsee sitä. Yksinäisyys voi tuntua pahemmalta kuin fyysinen kipu. Joka viides suomalainen lapsi ja nuori kertoo olevansa yksinäinen. Heistä kymmenen prosenttia kokee olleensa yksinäisiä pitkään, yli vuoden ajan. Yksinäinen lapsi ja nuori kaipaa ystävää, joka pitäisi juuri häntä tärkeänä – ja kärsii tiedosta, ettei ...