Artikkelit

  • Itsemurha koskettaa meitä kaikkia Itsemurhista ajatellaan helposti, että kyseessä on eräänlainen ääri-ilmiö. Itsemurhan tekijän oletetaan elävän yhteiskunnan marginaalissa ja olevan epätoivoinen henkilö. Itsemurhia tapahtuu kuitenkin yllättävän paljon. Itsemurha ei ole myöskään vain yhden ihmisen teko, vaan se vaikuttaa monella tasolla. Tekijän välittömässä vaikutuspiirissä ovat omaisten ja läheisten suuri joukko. Itsemurhalla on vaikutuksensa sillä paikkakunnalla, missä se tapahtuu. Tieto leviää ...
  • Kuulumisia Tarinoiden maasta Kirkon syrjäytymisen ehkäisyn määrärahoilla tuettu Tarinoiden maa -toimintamalli ja siihen liittyvän Tarinamaton kehittäminen alkoivat Tampereen seurakuntayhtymän erityisdiakoniassa vuonna 2013. Vuosien aikana työtä on edistänyt vaihtuva ja laaja ammattilais- ja vapaaehtoisverkosto. Alkuaan toiminta suunniteltiin lisätueksi ja arjen vakauttajaksi erityisen vaikeissa elämäntilanteissa olevien lasten vertaistukitoimintaan. Ryhmiin osallistui rikostaustaisten perheiden lapsia, joilla oli tarve käsitellä perheen tai läheisen ...
  • Riparilaiset tuovat virtaa vanhustenleireille Tulevan kesän rippikoulut ovat olleet seurakunnissa työn alla. Palasin mielessäni vuoteen 2008 ja niihin mietteisiin joita kirjasin ylös vuonna 2013. Reilut neljä vuotta sitten jaoimme Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan rippikoulujen diakoniatunteja. Elokuun alussa oli tulossa tilanne, että kaupunkirippikoulun kohdalla ei löytynyt oppituntien pitäjää. Oli kesälomia, eläkeikäistenleiri, vastaanotot ja taisipa joku diakoniatyöntekijä olla rippileirillä opettajanakin. Tuolloin heräsi ajatus, että ...
  • Elämän rajalla Mitä elämän ja kuoleman rajalla oleva ihminen tarvitsee? Sairaalamuusikko Anna Brummer on toiminut neljä vuotta freelance-sairaalamuusikkona Terhokodissa ja Suursuon sairaalassa (saattohoidon ja palliatiivisen hoidon osastoilla) Helsingissä. Hän lähestyy kuoleman ja luopumisen tematiikkaa sairaalamuusikon näkökulmasta. Esitys perustuu hänen kokemuksiinsa ja potilaiden kohtaamisesta. Jaana Taskinen on ohjannut kokemusten pohjalta vahvasti musiikillisen esityksen, jossa Anna Brummer esittää itseään ja ...
  • Vaikuttavuus – osa arkea Vaikuttavuus määrittää ihmisten odotuksia siitä, mistä hyvä palvelu, toimiva interventio tai onnistunut auttaminen muodostuu. Vaikuttavuustiedon mahti ulottuu lähes kaikkialle, kuten työelämään, kuluttajuuteen, terveyteen, hyvinvointiin ja arjen päätöksiin. Myös kirkon toimintamuotoihin vaikuttavuuden kysymykset näyttävät tulleen jäädäkseen. Vaikuttavuuden tietotalous    Vaikuttavuuden arvioinnin todetaan nykyisin olevan osa ihmisten arkea. Vaikuttavuuden käsitteen läpimurto tapahtui palvelujärjestelmässä 1980-luvulla tulosohjauksen käyttöönoton yhteydessä. Vaikuttavuuden arvioinnin vaatimukset ...
  • Millainen jumalanpalvelus on hoitava? Jumalanpalvelusta voidaan tarkastella monesta näkökulmasta. Jumalanpalvelus voi olla esimerkiksi julistava, opettava tai kasvattava. Se voi olla musiikillinen, draamallinen tai elämyksellinen. Nämä näkökulmat eivät ole toisilleen vastakkaisia tai toisiaan poissulkevia. Tämän artikkelin kysymyksenasettelu on, millainen jumalanpalvelus on hoitava. Hoitavaan jumalanpalvelukseen pätevät monet samat periaatteet kuin sielunhoitoon. Sielunhoitohan pyrkii auttamaan ihmistä mielen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Tällaista voi kohtuudella ...
  • Humppakylän huvitukset eli mitä pieni pitäjä ja seurakunta tarjoavat ikääntyville Kirjoitin artikkelin aikoinaan Diakonia-lehteen alkuvuodesta 2013. Kun aloin päivittää tietoja, huomasin monen asian muuttuneen. Halusin kirjoittaa muutokset näkyviin. Kun vuonna 2012 kerroin muuttaneeni Humppilaan, useimmat reagoivat sanomalla Humppilan Lasi. Helsinki-Pori-valtatien varressa olevat turistirysät ovat se, mitä ihmiset tästä paikkakunnasta parhaiten muistavat. Humppila sijaitsee Lounais-Hämeessä valtateiden 2 ja 9 risteyksessä. ...
  • Palloilua ja kulttuuria Oulun seudulla asuu paljon lapsia ja nuoria. Valtaosa heistä voi hyvin, mutta huonosti voiva osa lapsista ja nuorista tarvitsee monenlaista tukea. Suomalaiset lapset viettävät yksin aikaa enemmän kuin missään muualla maailmassa. Yksinololla ja harrastamattomuudella on suora yhteys lasten ja nuorten pahoinvointiin ja syrjäytymisvaaraan. Tämä toimi lähtökohtana Oulussa vuonna 2012 käynnistyneelle STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) ...
  • ”HUOMAAMATTA SITÄ TEKEE”, Palveluohjaus diakoniatyössä Mitä palveluohjaus on diakoniatyössä ja mitä kokemuksia diakoniatyöntekijöillä on palveluohjauksesta, osana muuta diakoniatyötä? Nämä olivat Jaana Inberin ja Niina Peltomaan Porin diakonia-ammattikorkeakoulussa tehdyn opinnäytetyön tutkimuskysymykset. Tutkimuspainotteinen, lähestymistavaltaan kvalitatiivinen opinnäytetyö tehtiin Porin Evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän toimeksiannosta. Yhteyshenkilöinä toimivat diakoniasihteeri Ulla Kallio ja diakoniatyöntekijä Heli Lukka. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten diakoniatyöntekijät näkevät ja kokevat palveluohjauksen työssään, ja tarkoituksena ...
  • Suomen lapset uuteen säätykiertoon? Kuva tämän päivän lapsuudesta on rosoinen ja moninainen. Teemme paluuta sellaiseen Suomeen, josta jo luultiin päästävän pois. Lapsen elämää ja koulutusta määrittelee taas suuresti se, mihin perheeseen ja mille paikkakunnalle hän syntyy, varoittaa Tuomas Kurttila. Suuri osa Suomen lapsista voi hyvin. Mutta huonosti voivien vähemmistö voi yhä huonommin. Eriarvoistuminen etenee. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on kiinnittänyt huomiota kasvaviin ...