Kaikki saavat tulla

MINÄ OLEN IHME, SUURI IHME JA KIITÄN SINUA SIITÄ Ps. 139: 14 Meidänkö nuori rippikouluun? Mitä turhaan heille rippikoulua pidetään, eiväthän he mitään ymmärrä, saatikka...

Kehittyvä maaseudun diakoniatyö

Yhteiskunnallinen, kulttuurinen ja kirkollinen todellisuus on erilaista maaseutukylillä kuin pääkaupunkiseudulla tai suuremmissa keskuksissa. Näyttää siltä, että alueellinen erilaistuminen seurakuntien välillä tulee kasvamaan, mikä on huomioitava...

Yhteinen pöytä

 – Vantaan diakonia ottaa kantaa tulevaisuuden hyvinvointipolitiikkaan  Vantaan seurakuntien diakonia – ja yhteiskuntatyö on vuosia rakentanut toimivia yhteistyökumppanuksia eri tahojen kanssa.  Yksi toiminnan tuloksista on...

Kiinnostaako vanhemmuus seurakuntia

Suomessa on yli 120 000 yhden vanhemman perhettä. Tällä perhemuodolla tarkoitetaan perhettä, jossa arkea pyörittää pääsääntöisesti yksi vanhempi. Ryhmään lukeutuu siten yksinhuoltajia, yhteishuoltajia, vuoroviikkovanhempia ja...

Apu hyvä, kauppa parempi?

Voisivatko vastavuoroisuuden ja tasavertaisuuden periaatteet toteutua diakoniassa paremmin, kysyy Risto Saarinen. Ekumeniikan professorin mielestä lähimmäisenrakkautta toteuttavassa auttamisen kulttuurissa tulisi rakentaa myös ekonomisesti kestävää toimintaa, jolla...