Kirjat

 • “Onko yksinäisellä väliä?”
  DIAKONIAN JA KASVATUKSEN TUTKIMUKSEN PÄIVÄ 2019 pe 15.11.2019 klo 9.30–15.30 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, Helsinki, tila 222 9.30 Avaussanat, Diakonian tutkimuksen seuran puheenjohtaja Esko Ryökäs sekä Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran puheenjohtaja Pekka Launonen 9.45 Kohtaamattomuuden kivusta muutoksen mahdollisuuteen, Opetusneuvos, kasvatuspsykologian apulaisprofessori (vv.) Niina Junttila 10.30 Ongelmalähiöitä vai yhteisöllisiä kyliä? Ulkopuolisten oletukset ja asukkaiden kokemukset vuokratalovaltaisista lähiöistä, VTT, sosiologi Lotta ...
 • Apua väärinymmärtämiseen
  Arto Mustajoki, Väärinymmärryksiä. Miten voisimme puhua ja kuunnella paremmin? Gaudeamus 2020 (343 s.) Emeritusprofessori Arto Mustajoki aloittaa teoksensa Väärinymmärryksiä yllättävästi toteamalla, että aikamme tutuiksi käyneiden haasteiden, kuten esimerkiksi ilmastonmuutos, ympäristön saastuminen tai väestön ikääntyminen, rinnalla on vähintään yhtä suuri ongelma: ihmiset eivät ymmärrä toisiaan. Kirjassaan hän kuvaa tutkimusretkeään (väärin)ymmärtämisen maailmaan ja avaa vuorovaikutusten mekanismeja. Mustajoki hyödyntää laaja-alaisesti ...
 • Korona-ajan oppeja
  Olemme oppineet reilun vuoden aikana paljon itsestämme, toisistamme ja toisin toimimisen mahdollisuuksista. Kun nyt elättelemme toivetta koronapandemian taltuttamisesta ja paluusta normaaliin tai siirtymisestä uuteen normaaliin, on hyvä arvioida, mitä opittua ja millaisia muutoksia voimme nyt kantaa mukanamme. Ja mitä meidän on tarpeen kehittää eteenpäin. Jos aiemmin oli joissain työyhteisöissä pohdittu, missä määrin uskalletaan siirtyä kohti monipaikkaista ...
 • Pienistä pyhistä, paheista ja muustakin
  Kari Pekka Kinnunen, Pienten pyhien eväät. Herättäjä-yhdistys 2021 (243 s.) Rovasti Kari Pekka Kinnusen esseekokoelma Pienten pyhien eväät on täydentävä jatko teokselle Pyhistä pyhimmät (2019). Kirkkovuoden pienempien pyhien evankeliumitekstit silloittavat miellyttävää henkilökohtaista kerrontaa, jossa teologinen asiantuntemus ja muu lukeneisuus antavat lukijalle runsaasti erilaisia virikkeitä. Kinnusen tavoitteena on innostaa lukijaa kirkkomatkalle myös pienempien pyhien aikoihin. Kirja on ...
 • Opas ihmiskäsitysten hahmottamiseen
  Ihminen kaleidoskoopissa. Ihmiskäsitysten kirjoa tutkimassa. Toim. Vilma Hänninen & Elisa Aaltola. Gaudeamus 2020 (348 s.). Vilma Hännisen ja Elisa Aaltolan toimittama teos Ihminen kaleidoskoopissa (2020) on laadukas artikkelikokoelma. Se siivittää asiantuntevien kirjoittajien avulla lukijaa ymmärtämään erilaisia ihmiskäsityksiä, jotka ilmenevät ja vaikuttavat myös suomalaisessa nyky-yhteiskunnassa. Uskonnollisia ja filosofisia ihmiskäsityksiä esitellään kaiken kaikkiaan 15 kirjoituksen voimin. Osalle ihmiskäsityksiä ...
 • Joko joulusta uskaltaa puhua?
  Kuva: Neljä punaista palavaa kynttilää Meine Reise geht hier leider zu Ende. Märchen beginnen mit Pixabaystä Taloudellinen avustaminen herättää diakoniatyössä ristiriitaisia tunteita. Yksi asiaan osaltaan vaikuttava tekijä on joulu, ja sen ympärille kietoutuvat käytännöt ja kokemukset. Mikään muu taloudellisen avustamisen kysymys ei askarruta minua itseäni niin paljon kuin joulu. Se johtunee työssä kokemastani ja oppimastani sekä talous- ...
 • Diakonian tilastoja tutkimassa
  Moni työntekijä on löytänyt jo tilastot sekä niiden säännöllisen tutkimisen tärkeäksi tueksi omalle työlleen. Meillä kirkon työssä on käytettävissä monipuolinen työkalu, jota kuitenkaan ihan kaikki eivät vielä tunne. Kirkon tilastot löytyvät osoitteesta https://www.kirkontilastot.fi/ Kuva: Kuvassa lamppu ihmisen kädessä ja valon säteet, jotka yhdistyvät kahden muun ihmisen sormiin Gerd Altmann Pixabaystä Työntekijöitä kiinnostavat erityisesti toimintatilastot työnkehittämisen näkökulmasta. ...
 • Mikä on diakonian palvelulupaus?
  Kuva: ihmishahmoja ja rataskuvioita Gerd Altmann Pixabaystä Jorma Niemelä toi Diakonia+ -kirjoituksessaan Onko asiakkaan etu, että diakonia lähes unohdetaan sotessa esiin, että sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen osalta yhteistyö seurakuntien diakoniatyön kanssa puuttuu kokonaan lakiperusteluista. Niemelä peräsi myös seurakuntien ja uskonnollisten yhteisöjen yhteistyön tarkastelua, erityisesti konkreettisella tasolla.  Diakoniatyön tärkein näkökulma koko Sote-uudistuksen ajan on huoli kaikkein heikoimmassa asemassa olevien palveluista ja erityisesti palveluiden saatavuudesta ...
 • Perhekeskus – lasten, nuorten ja perheiden paikka
  Kuva: Perhekeskuksen palvelut tuotetaan lähipalveluna, kuvassa ihmishahmoja sekä kuviossa tekstit kolmella kehällä keskiöstä alkaen: lähipalvelut, digitaalinen saavutettavuus, fyysinen saavutettavuus, psyko-sosiaalinen saavutettavuus / THL Seurakuntien perhekerhot ovat perheille tuttua toimintaa, niihin on helppo mennä ja ne voivat toimia ensikontaktina alueen palveluihin kuten perhekeskukseen. Perhekerhot ovat yksi esimerkki seurakunnan lapsille ja perheille suunnatuista palveluista. Ne tarjoavat toimintaa ja ...
 • Sote ja diakonia – samalla kentällä eri rooleissa
  Kuva: Suurennuslasi ja erivärisiä ihmishahmoja, Kuva Gerd Altmann Pixabaystä Soten uudistamista on yritetty jo viidentoista vuoden ajan tähän mennessä onnistumatta. Uudistamisen tarpeesta ja perusteluista vallitsee laaja yksimielisyys. Väestö ikääntyy voimakkaasti, julkinen talous on tiukoilla, sosiaali- ja terveydenhuollolle suunnatut resurssit pitäisi käyttää nykyistä tehokkaammin ja uudistuksen tulisi kaventaa hyvinvointieroja sekä kansalaisten eriarvoistumista. Uudistaminen on keskittynyt toistaiseksi rakenteisiin ja ...
 • Kokeilemalla kehittäminen – avoin valtakirja häsläämiseen?
  Kokeilemalla kehittäminen on läpäissyt myös kirkon kokeilukulttuuripuheena. Ajatus ei ole välttämättä pysynyt aina puheen mukana kyydissä. Niin kuin usein muotivirtausten myötä, myös tässä trendisanasto rantautuu ensin ja itse ajattelu myöhemmin perässä. Turhan usein puhe kokeilukulttuurista on paljastunut häsläämiseksi, toiminnan omapäiseksi kehittämiseksi, jossa perustelujen heikkous ja tiedon aliarvostaminen on verhottu kokeilemalla kehittämisen retoriikkaan. Erilaisia etenemisvaihtoehtoja vaikutuksineen ei ...