Kirjat

 • “Onko yksinäisellä väliä?”
  DIAKONIAN JA KASVATUKSEN TUTKIMUKSEN PÄIVÄ 2019 pe 15.11.2019 klo 9.30–15.30 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, Helsinki, tila 222 9.30 Avaussanat, Diakonian tutkimuksen seuran puheenjohtaja Esko Ryökäs sekä Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran puheenjohtaja Pekka Launonen 9.45 Kohtaamattomuuden kivusta muutoksen mahdollisuuteen, Opetusneuvos, kasvatuspsykologian apulaisprofessori (vv.) Niina Junttila 10.30 Ongelmalähiöitä vai yhteisöllisiä kyliä? Ulkopuolisten oletukset ja asukkaiden kokemukset vuokratalovaltaisista lähiöistä, VTT, sosiologi Lotta ...
 • Diakoniabarometri 2020 – Aina uuden edessä
  Kuva: tie, kulkijoita, valoja ja varjoja “Humanity” by kevin dooley is licensed under CC BY 2.0 Nyt valmistunut Diakoniabarometri 2020 on järjestyksessä yhdestoista diakoniabarometri. Diakoniatyön arkea on tutkittu säännöllisin väliajoin jo vuodesta 1999. Diakoniabarometri 2020 Aina uuden edessä tutkijoina ja raportin laatijoina olivat DIAK ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat Hanna Alava, Auli Kela, Anni Nikkanen ja Pirjo Paloviita. Diakoniabarometrin 2020 tutkimusaiheet pohjautuvat kunkin ...
 • Hyvä teko tarttuu- hankekoordinaattoriksi seurakunnan ulkopuolelta
  Kuvassa Paula Gynther (vas)ja Sari Leppänen, Kuva: Sari Leppänen Aloitin hankekoordinaattorina Hyvä teko tarttuu – osallisuuden ja vapaaehtoisuuden kehittäminen Mikkelissä -hankkeessa Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa syyskuussa 2019. Hankkeemme jatkuu vuoden 2021 loppuun asti päätavoitteenaan lisätä työikäisten osuutta seurakunnan vapaaehtoistoiminnassa. Luokanopettajuudesta hanketyöhön ja uuteen työyhteisöön siirtyminen sujui mukavasti, kun työnantajani oli valinnut hankkeen toiseksi työntekijäksi seurakunnan lastenohjaaja Paula Gyntherin. ...
 • Työn kehittämistä Euroopan sosiaalirahaston hankkeella
  Kuva Maike und Björn Bröskamp Pixabaystä – Tätäkin voisi kokeilla, jos vain olisi aikaa, rahaa, työvoimaa. – Olisipa hyvä, jos joku voisi satsata tähän juttuun! – Minä en enää aio keskittyä mihinkään ylimääräiseen, vaikka mieli tekisi. Teen vain sen mihin minut on palkattu!   Kipuilemme resurssien rajallisuuden, oman intomme ja luovuutemme sekä ydintehtäviemme välillä. Mihin käytän rajalliset resurssini ja miten kehitän työtäni? Tiesitkö, että ...
 • ”Toteuttaakseen tehtäväänsä kirkko kutsuu työntekijöitä diakonian virkaan”
  Kuva: Sanna Pihlaja Syyskuun 1. päivänä 1872 oli merkittävä päivä Suomen luterilaiselle kirkolle ja diakoniatyölle. Tuolloin Viipurin saksalaisen seurakunnan kirkkoherra Aleksander Sonny vihki Matilda Hoffmanin diakonissaksi Pietari-Paavalin kirkossa. Sisar Matilda teki elämäntyönsä palvellen 52 vuotta Viipurin diakonissalaitosta. Sisar Matildan vihkimys oli ensimmäinen suomalainen diakonissavihkimys ja todennäköisesti ensimmäinen vihkimys, jossa nainen vihittiin palvelemaan kirkkoamme. Matilda ja lukuisat sisaret ...
 • Hädässä olevan toivo on keskusteluavun päivystäjä verkossa
  kuva: Minna Törrönen Ihminen tarvitsee kuuntelijaaKun ihminen ottaa yhteyttä auttavaan puhelimeen tai chattiin, hän ei yleensä kaipaa suuria ratkaisuja vaan kokemuksen siitä, että joku vastaanottaa hänet, hänen tunteensa ja hätänsä. Haastavassa tai kriisiytyneessä tilanteessa olevalla ihmisellä voi olla vain vähän keinoja selviytyä vaikeista tunteista ja ahdistuksesta. Juuri näistä syistä verkkoauttajana toimiva koulutettu vapaaehtoinen ja ammattilainen tarvitsevat ...
 • Kirkko ja EU-hankkeet
  Kuva: pexels-pixabay-221174 Hanketyötä ja sen käytäntöjä käsittelevän puheenvuorosarjan ensimmäinen osa antaa perustietoa EU-hankerahoituksesta sekä kirkollisen toimintasektorin mahdollisuuksista olla mukana EU-hankkeissa. Euroopan unioni myöntää rahoitusta eri tyyppisiin EU-hankkeisiin jäsenmaissa – köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemisestä kulttuurien välisen vuoropuhelun ja kotouttamisen edistämiseen. Tavoitteena on auttaa EU:ta toteuttamaan unionin keskeisiä poliittisia tavoitteita ja yhteisiä perusarvoja – kuten rauha ja vakaus, ...
 • Moraalisen kompassin metsästys
  Kenan Malik avaa lukijoilleen taidokkaasti etiikan historiaa teoksessa Moraalin suuntaa etsimässä – Etiikan maailmanhistoria (Niin & näin. Tampere 2016, 473 s.). Teos on myös laadukkaasti ja vivaihtekkaasti suomennettu (Tapani Kilpeläinen, alkuperäisteos The Quest for a Moral Compass 2014). Teoksen soisi päätyvän laajempaan luentaan ja oppikirjakäyttöön korkeakouluihin. Malik aloittaa teoksensa Ilias-runoelman syväteemasta, ihmisenä olemisen tragediasta. Ihmisten teoilla ...
 • Diakoniaa poikkeusoloissa
  Kuvaaja Vova Krasilnikov palvelusta Pexels Lyhennelmä dokumentaatiosta ”Diakonian toteutuminen poikkeusolojen aikana – muutoksen havainnointi historiallisessa tilanteessa”. Dokumentaatio on tilattu Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Kirkkohallituksen yhteistyönä. Dokumentin tekijä on sosionomi (AMK) -diakoni opiskelija Aki Korhonen. Vuosi 2020 ja samalla uusi vuosikymmen sai varsin erilaisen alun, kuin mitä koko maailma olisi voinut kuvitella. Uusi COVID19-virus lähti alkuvuodesta leviämään ympäri maailmaa ja myöhemmin keväällä Maailman ...
 • Kantoraketit ja korona
  Seurakuntien diakoniatyön huomattavat panostukset koronakriisissä ovat saaneet valtiovallan puolelta sekä ansaittua tunnustusta että taloudellista lisätukea. Ministeri Annika Saarikko huomioi kirkolliskokouksessa seurakuntien kyvyn toimia diakonisesti ja reagoida uutta luovalla tavalla tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Tuoreessa sosiaalibarometrissa järjestöjen ja seurakuntien kasvanut vastuukanto ja kumppanuus etenkin kuntien kanssa näkyy hyvin. Syyskauden alkaessa on edessä edelleen koronapandemian suhteen epävarmuutta niin Suomessa ...
 • Tietojohtaminen ja diakonia
  Tietojohtamisesta (tiedolla johtaminen, tiedon johtaminen) ryhdyttiin puhumaan Suomessa kuuluvammin 1990-luvulla. Osaltaan tietojohtamisen merkityksen korostamiseen on vaikuttanut tiedontuotannon erittäin voimakas kehittyminen ja sen myötä tietotulvan kasvu. Päätöksenteon läpinäkyvyys edellyttää puolestaan kykyä perustella tehdyt päätökset tiedolla, joka on julkisesti saavutettavissa ja punnittavissa. Usko tiedon merkitykseen myös kirkon toiminnan johtamisessa ja edistämisessä on vahva. Keskeisiä tietoresursseja ovat työntekijöiden osaaminen, ...