Pääkirjoitukset

  • Jokainen tsäänssi on uusi mahdollisuus Kirkon diakonian päivät järjestettiin syyskuussa Lahdessa teemalla ”Hyppy”. Nykymuotoisilla päivillä on kaksi pääjuurta. Ensimmäinen juuri ulottuu Diakoniatyöntekijöiden päiviin, jotka Diakoniatyöntekijöiden liitto aikanaan käynnisti. Toinen juuri on keskushallinnon järjestämissä Diakoniapäivissä, joille kutsuttiin seurakuntien diakoniatyöntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten lisäksi muita diakonia-alan ammattilaisia. Valtakunnallisille kasvokkain tapahtuville diakonian suurtapahtumille on tarvetta. Monet seurakunnat onneksi edelleen mahdollistavat osallistumisen. Samalla kirkossa tulee ...
  • Luottamusta ja merkityksellistä elämää Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut hiljan tulevaisuuskatsauksensa Maailman osaavimmaksi kansaksi. Kuten näissä poliittista päätöksentekoa palvelevissa asiakirjoissa on tapana, niin myös tässä katsausta raamittaa ja sävyttää voimavara- ja kilpailutekijäpuhe. Kilpailun ja menestyksen näkökulmasta osaava työvoima on Suomen tärkein kilpailutekijä. OKM:n tulevaisuuskatsauksessa on kuitenkin pyritty sanoittamaan ja asettamaan tavoitteita, joita voi tarkastella myös itseisarvoisesti. Katsauksessa esitetään uudistusohjelma, ...
  • Ajaako aktiivimalli ihmisiä köyhyyteen ja rikollisuuteen? Paljon parjattu työttömyysturvan aktiivimalli on ollut nyt käytössä liki viisi kuukautta. Mm. Kela seuraa ja arvioi aktiivimallin vaikutuksia. Tuoreimman selvityksen mukaan Kelan maksamaa työttömyysetuutta alennetaan aktiivimallin takia useammin miehillä kuin naisilla ja iäkkäillä useammin kuin nuorilla. Aktiivisuusehdon täytti tammi-maaliskuussa hieman yli puolet (52,3 %, 89 991 henkilöä). Tuore tutkimus Britanniasta, jossa aktivointia on harjoitettu jo pidempään ...
  • Hyvää tekevä diakonia? Helsingissä seurakunnat, kaupunki ja järjestöt etsivät parhaillaan yhdessä ratkaisua elintarvikeavun jakamiseen. Muutostarvetta on perusteltu mm. sillä, että leipäjonossa seisominen ei ole ihmisarvon mukaista. Tavoitteena on miettiä monimuotoisempaa toimintaa, jossa ruoanjakelun lisäksi on yhteisöllistä ruokailua ja esimerkiksi sosiaalipalveluja. Tämä viesti ei kuitenkaan tavoittanut ruokajonoissa olevia. Ihmiset ovat olleet huolissaan, että apu loppuisi tai muuttuisi toiminnaksi, joka ...
  • Mikä on Diakonia+ Tervetuloa seuraamaan uutta verkkolehteä! Nimensä mukaisesti Diakonia+ tarjoaa foorumin, joka on jotain enemmän. Yksisuuntaisen viestinnän sijaan tavoitellaan vuoropuhelua. +-merkki kutsuu lukijan osallistumaan. Samalla nimi viittaa kirkon diakonian pyrkimykseen edistää hyvää yhdessä eri toimijoiden kanssa. Suomessa diakonia on kanavoitunut seurakuntien, järjestöjen ja säätiöiden kautta. Näiden toimijoiden työn tueksi perustettiin aikanaan Diakonia-niminen lehti, joka ilmestyy edelleen paperiversiona. Luonteeltaan se ...
  • Lääkettä empatia-anemiaan Tänä vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta nk. Nälkäryhmän kannanotosta. Nälkäryhmä edellytti, että eduskuntavaalien jälkeen asetettava hallitus edistää toimia, joilla ehkäistään ja vähennetään vakavia köyhyysongelmia, syrjäytymistä ja huono-osaisuuden kasautumista. Vaade on edelleen ajankohtainen. Tuon kannanoton jälkeen kirkko on esittänyt ohjelmakohtia ja linjausehdotuksia hallitusohjelmiin yksin ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Köyhyyskysymys on ollut toistuvasti kirkon kannanottojen agendalla. Viimeksi ...