Pääkirjoitukset

  • Kun seurakunta löytää työnsä ytimen Kun seurakunta löytää työnsä ytimen Muutos diakoniaseurakunnaksi on mahdollista. Ainakin rajan takana. Haaparannan seurakunnan kirkkoherra Juha Rauhala todisti hiljan työntekijä- ja luottamushenkilövoimin tällaisesta muutoksesta. Vuoden 2015 turvapaikanhakijoiden virta ohjasi seurakunnan vastaamaan hätään. Tämä puolestaan edesauttoi seurakuntaa käynnistämään perustehtävän uudelleenarvioinnin ja työstämisen. Haaparannan seurakunta haki tuolloin innoitusta ja muutosvoimaa italialaisesta Sant’Egidion yhteisöstä, joka korostaa, että köyhät ovat veljiä ja sisaria. Yhteisön johtoteemana ...
  • Uutisia empatiakuiluista Uutisia empatiakuiluista Kaksi uutisaihetta on tullut erityisellä ryminällä yli oman uutiskynnyksen. Toinen koskettelee tuoretta Anu Kantolan ja Hanna Kuuselan tutkimusta Suomen huipputuloisista. Toisessa uutisessa puolestaan kysytään, onko vammaisten ja muiden valtavirrasta poikkeavien ihmisten pilkkaaminen lisääntynyt viime aikoina Suomessa. Monien mielestä on. Molemmat uutiset liittyvät mielestäni jo pidempään käynnissä olleeseen kokemusmaailmojen eriytymiseen ja sitä kautta keskinäisen ymmärryksen ja solidaarisuuden ...
  • Kirkko ja merkityksellisen elämän etsintä  Kirkko ja merkityksellisen elämän etsintä Viime aikoina tutkijat ovat tuottaneet kiintoisia jäsennyksiä koskien merkityksellistä elämää. On havaittu, että vapautuminen yhteisöistä ja perinteistä, etenkin uskonnollisista, yhdessä taloudellista ja aineellista menestystä painottavan kulttuurin kanssa on synnyttänyt merkityksellisyysvajeen. Tämä näkyy länsimaissa mm. lisääntyneinä mielenterveysongelmina. Tutkija Elina Marttisen mukaan suomalaiset nuoret ovat aiempaa enemmän ahdistuneita siitä, mitä he tekisivät elämällään. Muihin eurooppalaisiin nähden suomalaiset nuoret ...
  • Paavalilainen organisaatiouudistus Paavalilainen organisaatiouudistusKäynnissä on paavalilainen organisaatiouudistus. Muutamassa vuodessa maailmanlaajuista huomiota on herättänyt belgialainen Frédéric Laloux kirjallaan Reinventing Organizations (2014). Laloux kuvaa erilaisia yhdessä toimimisen eli organisoitumisen muotoja. Kiintoisaa on Laloux´n soveltama kehitysajattelu; kukin organisaatiomalli edustaa evolutiivista reaktiota suhteessa niihin ongelmiin, joihin ihmiset ovat ajautuneet vallitsevassa mallissa ja maailmankuvassa. Einsteiniin nojautuen hän esittää, että ongelmia ei voida ratkaista samalla ...
  • Jokainen tsäänssi on uusi mahdollisuus Jokainen tsäänssi on uusi mahdollisuusKirkon diakonian päivät järjestettiin syyskuussa Lahdessa teemalla ”Hyppy”. Nykymuotoisilla päivillä on kaksi pääjuurta. Ensimmäinen juuri ulottuu Diakoniatyöntekijöiden päiviin, jotka Diakoniatyöntekijöiden liitto aikanaan käynnisti. Toinen juuri on keskushallinnon järjestämissä Diakoniapäivissä, joille kutsuttiin seurakuntien diakoniatyöntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten lisäksi muita diakonia-alan ammattilaisia. Valtakunnallisille kasvokkain tapahtuville diakonian suurtapahtumille on tarvetta. Monet seurakunnat onneksi edelleen mahdollistavat osallistumisen. Samalla kirkossa tulee ...
  • Luottamusta ja merkityksellistä elämää Luottamusta ja merkityksellistä elämääOpetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut hiljan tulevaisuuskatsauksensa Maailman osaavimmaksi kansaksi. Kuten näissä poliittista päätöksentekoa palvelevissa asiakirjoissa on tapana, niin myös tässä katsausta raamittaa ja sävyttää voimavara- ja kilpailutekijäpuhe. Kilpailun ja menestyksen näkökulmasta osaava työvoima on Suomen tärkein kilpailutekijä. OKM:n tulevaisuuskatsauksessa on kuitenkin pyritty sanoittamaan ja asettamaan tavoitteita, joita voi tarkastella myös itseisarvoisesti. Katsauksessa esitetään uudistusohjelma, ...
  • Ajaako aktiivimalli ihmisiä köyhyyteen ja rikollisuuteen? Ajaako aktiivimalli ihmisiä köyhyyteen ja rikollisuuteen?Paljon parjattu työttömyysturvan aktiivimalli on ollut nyt käytössä liki viisi kuukautta. Mm. Kela seuraa ja arvioi aktiivimallin vaikutuksia. Tuoreimman selvityksen mukaan Kelan maksamaa työttömyysetuutta alennetaan aktiivimallin takia useammin miehillä kuin naisilla ja iäkkäillä useammin kuin nuorilla. Aktiivisuusehdon täytti tammi-maaliskuussa hieman yli puolet (52,3 %, 89 991 henkilöä). Tuore tutkimus Britanniasta, jossa aktivointia on harjoitettu jo pidempään ...
  • Hyvää tekevä diakonia? Hyvää tekevä diakonia?Helsingissä seurakunnat, kaupunki ja järjestöt etsivät parhaillaan yhdessä ratkaisua elintarvikeavun jakamiseen. Muutostarvetta on perusteltu mm. sillä, että leipäjonossa seisominen ei ole ihmisarvon mukaista. Tavoitteena on miettiä monimuotoisempaa toimintaa, jossa ruoanjakelun lisäksi on yhteisöllistä ruokailua ja esimerkiksi sosiaalipalveluja. Tämä viesti ei kuitenkaan tavoittanut ruokajonoissa olevia. Ihmiset ovat olleet huolissaan, että apu loppuisi tai muuttuisi toiminnaksi, joka ...
  • Mikä on Diakonia+ Mikä on Diakonia+Tervetuloa seuraamaan uutta verkkolehteä! Nimensä mukaisesti Diakonia+ tarjoaa foorumin, joka on jotain enemmän. Yksisuuntaisen viestinnän sijaan tavoitellaan vuoropuhelua. +-merkki kutsuu lukijan osallistumaan. Samalla nimi viittaa kirkon diakonian pyrkimykseen edistää hyvää yhdessä eri toimijoiden kanssa. Suomessa diakonia on kanavoitunut seurakuntien, järjestöjen ja säätiöiden kautta. Näiden toimijoiden työn tueksi perustettiin aikanaan Diakonia-niminen lehti, joka ilmestyy edelleen paperiversiona. Luonteeltaan se ...
  • Lääkettä empatia-anemiaan Lääkettä empatia-anemiaanTänä vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta nk. Nälkäryhmän kannanotosta. Nälkäryhmä edellytti, että eduskuntavaalien jälkeen asetettava hallitus edistää toimia, joilla ehkäistään ja vähennetään vakavia köyhyysongelmia, syrjäytymistä ja huono-osaisuuden kasautumista. Vaade on edelleen ajankohtainen. Tuon kannanoton jälkeen kirkko on esittänyt ohjelmakohtia ja linjausehdotuksia hallitusohjelmiin yksin ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Köyhyyskysymys on ollut toistuvasti kirkon kannanottojen agendalla. Viimeksi ...