Pääkirjoitukset

 • Koronakevään kaikujaKoronakevään kaikuja
  Suomen ev.lut. kirkko, kunnat, järjestöt, yritykset ja yksityishenkilöt ovat kantaneet huomattavaa diakonista ja sielunhoidollista vastuuta kuluneen kevään aikana. Monin paikoin jo ennen kriisiä seurakunnissa hyvin toimineet verkostot ja valmius ruoka-aputoimintaan mahdollistivat varsin ketterän koronayhteistyön käynnistämisen kuntien ja järjestöjen kanssa. Taloudellisen, aineellisen ja henkisen auttamisen sekä vapaaehtoistoiminnan kanavat ovat tarjonneet yrityksille ja yksityishenkilöille luotettavan ja helpon ...
 • Pysymmekö samassa veneessä?Pysymmekö samassa veneessä?
  Koronakriisi koettelee erityisen voimakkaasti niitä ihmisiä, jotka ovat olleet muita heikommassa asemassa jo ennen kriisiä. Voiko kriisin myötä vahvistua kokemus samassa veneessä olemisesta? Suomessa yhteiskunnallisesti merkittäväksi metaforaksi muodostui sotien jälkeen yhteinen rintama. Läpi yhteiskuntaluokkien jaettu yhteisen rintaman kokemus yhdisti ja vahvisti osaltaan hyvinvointivaltion eetosta. Myös koronakriisin yhteydessä olemme puhuneet yhteisestä rintamasta. Vähemmän sotaisaa mutta ...
 • Toivon merkkejä koronakriisin keskelläToivon merkkejä koronakriisin keskellä
  Poikkeustilan astuessa voimaan seurakunnat ponkaisivat lyhyessä ajassa varsin mittavan digiloikan etenkin jumalanpalveluksien striimaamisessa. Nyt on tarpeen ottaa toinen digiloikka diakonisen ja henkisen tuen sekä ryhmätoiminnan järjestämisessä. Samaan aikaan on totta, että kaikki eivät pääse mukaan digiloikkiin. Monelta puuttuu osaaminen, kyky oppia (esimerkiksi muistisairaat) tai vaadittavat laitteet ja yhteydet. Siksi on ollut tarpeen myös perustaa seurakunnallisia ...
 • Kun seurakunta löytää työnsä ytimenKun seurakunta löytää työnsä ytimen
  Muutos diakoniaseurakunnaksi on mahdollista. Ainakin rajan takana. Haaparannan seurakunnan kirkkoherra Juha Rauhala todisti hiljan työntekijä- ja luottamushenkilövoimin tällaisesta muutoksesta. Vuoden 2015 turvapaikanhakijoiden virta ohjasi seurakunnan vastaamaan hätään. Tämä puolestaan edesauttoi seurakuntaa käynnistämään perustehtävän uudelleenarvioinnin ja työstämisen. Haaparannan seurakunta haki tuolloin innoitusta ja muutosvoimaa italialaisesta Sant’Egidion yhteisöstä, joka korostaa, että köyhät ovat veljiä ja sisaria. Yhteisön johtoteemana ...
 • Uutisia empatiakuiluistaUutisia empatiakuiluista
  Kaksi uutisaihetta on tullut erityisellä ryminällä yli oman uutiskynnyksen. Toinen koskettelee tuoretta Anu Kantolan ja Hanna Kuuselan tutkimusta Suomen huipputuloisista. Toisessa uutisessa puolestaan kysytään, onko vammaisten ja muiden valtavirrasta poikkeavien ihmisten pilkkaaminen lisääntynyt viime aikoina Suomessa. Monien mielestä on. Molemmat uutiset liittyvät mielestäni jo pidempään käynnissä olleeseen kokemusmaailmojen eriytymiseen ja sitä kautta keskinäisen ymmärryksen ja solidaarisuuden ...
 • Kirkko ja merkityksellisen elämän etsintä Kirkko ja merkityksellisen elämän etsintä 
  Viime aikoina tutkijat ovat tuottaneet kiintoisia jäsennyksiä koskien merkityksellistä elämää. On havaittu, että vapautuminen yhteisöistä ja perinteistä, etenkin uskonnollisista, yhdessä taloudellista ja aineellista menestystä painottavan kulttuurin kanssa on synnyttänyt merkityksellisyysvajeen. Tämä näkyy länsimaissa mm. lisääntyneinä mielenterveysongelmina. Tutkija Elina Marttisen mukaan suomalaiset nuoret ovat aiempaa enemmän ahdistuneita siitä, mitä he tekisivät elämällään. Muihin eurooppalaisiin nähden suomalaiset nuoret ...
 • Paavalilainen organisaatiouudistusPaavalilainen organisaatiouudistus
  Käynnissä on paavalilainen organisaatiouudistus. Muutamassa vuodessa maailmanlaajuista huomiota on herättänyt belgialainen Frédéric Laloux kirjallaan Reinventing Organizations (2014). Laloux kuvaa erilaisia yhdessä toimimisen eli organisoitumisen muotoja. Kiintoisaa on Laloux´n soveltama kehitysajattelu; kukin organisaatiomalli edustaa evolutiivista reaktiota suhteessa niihin ongelmiin, joihin ihmiset ovat ajautuneet vallitsevassa mallissa ja maailmankuvassa. Einsteiniin nojautuen hän esittää, että ongelmia ei voida ratkaista samalla ...
 • Jokainen tsäänssi on uusi mahdollisuusJokainen tsäänssi on uusi mahdollisuus
  Kirkon diakonian päivät järjestettiin syyskuussa Lahdessa teemalla ”Hyppy”. Nykymuotoisilla päivillä on kaksi pääjuurta. Ensimmäinen juuri ulottuu Diakoniatyöntekijöiden päiviin, jotka Diakoniatyöntekijöiden liitto aikanaan käynnisti. Toinen juuri on keskushallinnon järjestämissä Diakoniapäivissä, joille kutsuttiin seurakuntien diakoniatyöntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten lisäksi muita diakonia-alan ammattilaisia. Valtakunnallisille kasvokkain tapahtuville diakonian suurtapahtumille on tarvetta. Monet seurakunnat onneksi edelleen mahdollistavat osallistumisen. Samalla kirkossa tulee ...
 • Luottamusta ja merkityksellistä elämääLuottamusta ja merkityksellistä elämää
  Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut hiljan tulevaisuuskatsauksensa Maailman osaavimmaksi kansaksi. Kuten näissä poliittista päätöksentekoa palvelevissa asiakirjoissa on tapana, niin myös tässä katsausta raamittaa ja sävyttää voimavara- ja kilpailutekijäpuhe. Kilpailun ja menestyksen näkökulmasta osaava työvoima on Suomen tärkein kilpailutekijä. OKM:n tulevaisuuskatsauksessa on kuitenkin pyritty sanoittamaan ja asettamaan tavoitteita, joita voi tarkastella myös itseisarvoisesti. Katsauksessa esitetään uudistusohjelma, ...
 • Ajaako aktiivimalli ihmisiä köyhyyteen ja rikollisuuteen?Ajaako aktiivimalli ihmisiä köyhyyteen ja rikollisuuteen?
  Paljon parjattu työttömyysturvan aktiivimalli on ollut nyt käytössä liki viisi kuukautta. Mm. Kela seuraa ja arvioi aktiivimallin vaikutuksia. Tuoreimman selvityksen mukaan Kelan maksamaa työttömyysetuutta alennetaan aktiivimallin takia useammin miehillä kuin naisilla ja iäkkäillä useammin kuin nuorilla. Aktiivisuusehdon täytti tammi-maaliskuussa hieman yli puolet (52,3 %, 89 991 henkilöä). Tuore tutkimus Britanniasta, jossa aktivointia on harjoitettu jo pidempään ...